Aplikovaný výzkum antikorozních vlastností nátěrových hmot VITON s.r.o.

Hlavní stránkaAktualityAplikovaný výzkum antikorozních vlastností nátěrových hmot VITON s.r.o.

Aplikovaný výzkum antikorozních vlastností nátěrových hmot VITON s.r.o.

Aplikovaný výzkum antikorozních vlastností nátěrových hmot je zaměřen na získávání nových poznatků, dovedností a zkušeností, potřebných pro vývoj produktů nové generace. Použitím zcela nových materiálů, které nejsou ve výrobě nátěrových hmot používány, lze dosáhnout podstatné změny klíčových vlastností vyráběných produktů. S použitím nového druhu vstupních materiálů je nutností vyřešit i jejich technologické zpracování. Projekt řeší zcela novým unikátním způsobem antikorozní vlastnosti nátěrových hmot, a to násobným zvýšením jejich antikorozní ochrany, podstatným zvýšením vydatnosti, snížením měrného zatížení výrobků a snížení environmentálního dopadu používání nátěrových hmot.

Projekt je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj antikorozních vlastností, které by následně bylo možné využít při vývoji zcela nových generací antikorozních nátěrových hmot. Hlavním výsledkem projektu, resp. výsledkem s nejvyšší hodnotou bude ověřená technologie. Dosažení tohoto výsledku je vzhledem k jeho náročnosti naplánováno na čtvrtý závěrečný rok projektu. Tomuto hlavnímu výsledku budou předcházet ještě tři výsledky nižších náročností (dva funkční vzorky a jeden užitný vzor), které budou vždy završovat odpovídající etapu projektu.

Projekt je zaměřen na hledání zcela nových a unikátních způsobů provedení antikorozní ochrany jakožto hlavní vlastnosti antikorozních nátěrových hmot a na technologie zapracování nových použitých materiálů. V praxi to bude znamenat laboratorní přípravu tisíců vzorků nátěrových hmot s různými typy HPRM materiálů a následné testování jejich antikorozních vlastností pomocí urychlených zkoušek v korozních komorách.

Vyhledat produkt