Vítá Vás

firma VITON s.r.o - výrobce průmyslových nátěrových hmot (barvy, laky, ředidla, protipožární nátěry, práškové barvy a další speciální nátěrové hmoty). To že není barva jako barva se mnozí z Vás již jistě přesvědčili. Naše barvy však charakterizuje jeden hlavní parametr - kvalita.


Plamostop P9

Speciální jednosložkový mezivrstvý materiál určený k protipožární ochraně nosných ocelových konstrukcí v prostředí typu Y - vnitřní prostředí a částečná expozice. Lze jej používat pouze v systémech VitoFire V1 až V4, certifikovaných pro celou EU podle ETAG 018. Jmenovitá tloušťka vrstvy Plamostopu P9 se musí stanovit výpočtem pro každý prvek samostatně, v souladu s protokolem PK2-16-08-001-C-0. Aplikovat airless stříkáním, štětcem, válečkem je oprávněna pouze proškolená osoba s platným certifikátem. Schválené základní nátěry jsou KG 13 a ZG 13, vrchní emaily KD 53 a PD 53.

Odstín: 0100 - nestandardizovaný, bílý

Balení: 20kg